Kinesisk medicin

 

Kinesisk Medicin

För Dig som är intresserad av kinesisk medicin anordnas olika former av föreläsningar. Här på Källan eller ute bland företag och organisationer. Vi anpassar oss till Dina önskemål och förutsättningar.

 

Målet med dessa föreläsningar är att ge en inblick i den den kinesiska läkekonsten. Lära känna dess bakgrund och hur den idag kan vara såväl ett komplement som en av olika möjligheter som står till buds till traditionell frisk- och sjukvård.

 Boris Dragin, Clinic Dragin, Göteborg 031 - 19 84 40 

Om så önskas har vi tillgång till läkare som är utbildade och certifierade i Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) som kan ge en djupare inblick i praktisk handtering av olika sjukdomstillstånd eller obalanser helst benämns.

 

Den kinesiska medicinen som ofta kallas alternativmedicin i västvärlden använder ett holistiskt synsätt, vilket innebär att man ser till hela människan. Man botar inte bara sjukdomens symptom utan försöker istället hitta den verkliga orsaken till symptomen, vare sig det är på det fysiska planet eller det psykiska. Sjukdomar och olika besvär uppstår enligt den kinesiska medicinen p.g.a. obalanser som yttrar sig i olika former av sjukdomstillstånd.

 

Kinesisk medicin är oftast mer skonsam mot kroppen än den västerländska. Den kan också användas i förebyggande syfte eller för att kroppen snabbare ska återhämta sig efter en operation.

 

Välkommen med Din förfrågan till 0340/472 98, 070/560 63 05

eller till vanjaa@tele2.se

 

 

©Enebackens Kraftkälla 0340-47298 & 0705606305  

Enebacken, Nackhälle 22 vanja.enebacken@gmail.com

432 77 Tvååker