Kostens betydelse

Kostens betydelse för hälsan

För Dig som är intresserad av sambandet mellan kost och hälsa anordnas olika former av föreläsningar. Här på Källan eller ute bland företag och organisationer. Vi anpassar oss till Dina önskemål och förutsättningar.

 

Målet med dessa föreläsningar är att ge en inblick i detta nog så viktiga ämne. Lära känna kostens betydelse och hur den kan vara ett komplement till olika former av frisk- och sjukvård.

 

 

Levnadsvanor

 

Olika hälsorelaterade beteende har starkt samband med individens livsvillkor och sociala position. Levnadsvanorna påverkas av kultur och traditioner och varierar med bl.a. ekonomiska villkor, arbetslöshet, utbildning, socioekonomisk tillhörighet, socialt nätverk och känsla av sammanhang. Våra levnadsvanor har stor betydelse för folkhälsan. Människor väljer att leva utifrån den livssituation de befinner sig i. Livsstilen uttrycker vår identitet och vår gemenskap med vissa och avståndstagande från andra. Ogynnsamma sociala villkor och okunskap begränsar våra val.

 

 

Kost och hälsa

 

Forskning har visat att genom att välja vad vi äter och hur vi behandlar vår kropp kan vi undvika degenerativa sjukdomar och för tidigt åldrande. Genom att äta fullvärdig och näringsrik kost, minska kaloriintaget förlångsammas det biologiska åldrandet. Under det senaste decenniet har vi på allvar börjat få upp ögonen för matens betydelse för sjukdomars utveckling. Olämpliga matvanor anses ligga bakom över hälften av all cancer och merparten av hjärt-kärlsjukdomar, hjärn- och magsjukdomar. Äldre som äter mycket frukt och grönsaker får i sig mer antioxidanter och drabbas i mindre omfattning av cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Antioxidanterna förhindrar de fria radikalernas angrepp och anses öka den förväntade livslängden kraftigt.

 

Eftersom äldre behöver mindre kalorier men samma näringsämnen som yngre, blir utrymmet för tomma kalorier mindre. Den äldre behöver god tillgång till protein när hon har kroniska sjukdomar, som kräver ständiga reparationer på cellnivå och därför god tillgång på aminosyror. Man beräknar att det per dygn erfordras 1 g protein/kg kroppsvikt för att nå balans.

 

Sedan sekelskiftet har mineralhalten i våra jordar sjunkit på grund av storskalig odling och konstgödning. Kor, grisar och kycklingar göds upp istället för föds upp. Matens näringsmässiga kvalitet har därigenom försämrats. De senaste femtio åren har kosten förändrats till att innehålla mycket raffinerad mat, mer kemiskt behandlat fett, mindre näring och många konstgjorda tillsatser.

 

 

Välkommen med Din förfrågan till 0340/472 98, 070/560 63 05 eller till vanjaa@tele2.se

©Enebackens Kraftkälla 0340-47298 & 0705606305  

Enebacken, Nackhälle 22 vanja.enebacken@gmail.com

432 77 Tvååker